ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
สำหรับประชาชน จำนวน 100,000 คน (เฉพาะปั่นในกรุงเทพฯ)