ถาม-ตอบ
การรับสิ่งของพระราชทาน ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง/บัตรอื่น ๆ ในวัน และช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตอนลงทะเบียนเสร็จสิ้น ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย (กรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมลงนามผู้มอบอำนาจในการรับสิ่งของพระราชทานแทน)

งานกิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018 (BikeUnAiRak2018) นี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมปั่นได้หรือไม่ ถ้าปั่นไม่ไหวจะทำอย่างไร มีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่ ?

ตอบ : ประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมได้เพราะไม่ใช่การแข่งขันประชาชนสามารถเลือกที่จะร่วมปั่นได้ทุกระยะทาง ไม่ว่าปั่นใกล้ ปั่นไกล หรือถ้าปั่นไม่ไหว จะหยุดปั่นที่จุดไหนก็ได้ ตลอดเส้นทาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมใจเป็นหนึ่งออกมาปั่น ทั้งลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหลานทั้งหลายก็ร่วมปั่นได้ ให้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย และที่สำคัญที่สุด เพื่อสุขภาพพลานามัยของตนเอง และญาติพี่น้อง ครอบครัว

กิจกรรมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก 2018 (BikeUnAiRak2018) ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีเส้นทางในการปั่นอย่างไร ?

ตอบ : เส้นทางทั้งหมดมี 10 จุด รายละเอียดแต่ละเส้นทาง สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ -> เกี่ยวกับกิจกรรม

การไปร่วมปั่นกิจกรรมครั้งนี้ จำเป็นจะต้องซื้อจักรยานใหม่ หรือต้องใช้จักรยานที่มีสภาพใหม่หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่จำเป็นต้องซื้อจักรยานใหม่ ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เป็นจักรยานประเภทอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ทั้งจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา จักรยานแม่บ้าน จักรยานพับ จักรยานเด็ก ต่างๆ ก็สามารถนำมาร่วมปั่นในกิจกรรมนี้ได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อจักรยานใหม่ ขอเพียงซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเอง และผู้ร่วมขบวนคนอื่น ๆ ก็พอ

จักรยานที่มีอยู่ มีสภาพที่เก่าพอสมควร หากนำไปปั่นร่วมขบวนเกรงว่าจะไม่สามารถปั่นได้ตลอดรอดฝั่ง ?

ตอบ : ในงานจะเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมจักรยานตามเส้นทางการปั่น โดยผู้ที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงจักรยาน แต่การซ่อมบางอย่างที่ต้องใช้อะไหล่แบบพิเศษ อาจมีข้อจำกัดบ้างในการเปลี่ยนทดแทน ดังนั้น ควรมีการเตรียมความพร้อมและบำรุงรถจักรยานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ขับขี่ได้

ถ้าในระหว่างปั่นอยู่ จักรยานเกิดชำรุด หรือยางรั่วขึ้นมาจะทำอย่างไร ?

ตอบ : ในขบวนมีเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุง เคลื่อนที่ตามไปพร้อมกับประชาชน เป็นระยะๆ ชุดช่างซ่อมบำรุงดังกล่าว จะคอยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมเล็กน้อยได้ทันที แต่ถ้าจักรยานมีปัญหาหนัก ก็จะช่วยเหลือพาไปยังจุดซ่อมบำรุง ซึ่งได้จัดตั้งไว้หลายๆ จุด ตลอดเส้นทางการปั่น โดยเฉพาะในจุดใหญ่ๆ จะมีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงให้ได้สมบูรณ์กว่า

ผู้มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง หรือผู้สูงอายุ ก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย แต่หากเกิดเจ็บป่วยในระหว่างทางจะทำอย่างไร ?

ตอบ : ได้มีการจัดชุดพยาบาลเคลื่อนที่ ไปพร้อมกับขบวนจักรยาน เป็นระยะๆ สามารถเข้าถึงผู้เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดรักษาพยาบาล และจอดรถพยาบาล เป็นจุดๆ ตามรายทาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญที่สุดคือการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com ในส่วนการลงทะเบียน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น หมู่โลหิต โรคประจำตัวที่สำคัญ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ยามมีเหตุฉุกเฉิน จะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทันท่วงที

การแต่งกายที่ถูกต้องในการร่วมปั่นจักรยาน ควรจะเป็นอย่างไร ต้องมีอะไรบ้าง ?

ตอบ : ควรสวมเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติในการระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี ไม่อุ้มเหงื่อ รองเท้าแบบผ้าใบหรือแบบหุ้มส้น ไม่คับหรือไม่หลวมจนเกินไป ควรจะมีอุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกจักรยาน ถุงมือขี่จักรยาน แว่นตากันลม แบบไม่ใช่เลนส์สีดำทึบ จักรยานควรมีไฟหน้า ไฟท้าย และกระดิ่งสัญญาณ อาจจะมีเป้สะพายหลัง หรือกระเป๋าใส่สัมภาระส่วนตัวที่จำเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ ยารักษาโรคประจำตัว เสื้อกันฝน ฯลฯ ติดไปด้วย แต่ก็ไม่ต้องกังวล ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์หลายรายการที่กล่าวมา ขอเพียงแค่มีจักรยานพร้อมหมวกจักรยาน ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้แล้ว

หากมีชาวต่างประเทศหรือแรงงานต่างด้าว สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ มีข้อมูลหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ ?

ตอบ : ชาวต่างประเทศหรือแรงงานต่างด้าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยในการลงทะเบียน สำหรับชาวต่างประเทศให้ใช้หมายเลขพาสปอร์ต หรือสำหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยให้ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แทนหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษได้

ประชาชนต่างจังหวัดที่ประสงค์จะร่วมปั่นในกรุงเทพมหานคร จะทำได้หรือไม่ ?

ตอบ : สามารถทำได้ โดยลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com แล้วเลือกพื้นที่ “ปั่นในกรุงเทพมหานคร”

เนื่องจากอาจจะต้องมารอคอยเพื่อร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลานาน ประชาชนจะต้องเตรียมน้ำดื่ม หรือแก้ปัญหาในการเข้าห้องน้ำอย่างไร ?

ตอบ : ในพื้นที่ที่กำหนดให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรม จะมีการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม และอาหารว่างพระราชทาน ให้สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีส่วนสนับสนุนให้บริการต่างๆ เช่น ห้องสุขา เต็นท์ปฐมพยาบาล จุดซ่อมบำรุงจักรยาน และอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งจุดบริการย่อย กระจายไปตลอดเส้นทาง

ถ้ามาเป็นกลุ่มสามารถลงทะเบียนอย่างไร ?

ตอบ : สามารถลงทะเบียนแบบกลุ่มได้สูงสุดจำนวน 10 คน โดยเลือกประเภท “แบบครอบครัว” หรือ “แบบกลุ่ม”

ความแตกต่างของประเภท “แบบครอบครัว” กับ “แบบกลุ่ม” คืออะไร ?

ตอบ : ประเภท “แบบครอบครัว” เป็นการปั่นจักรยานในลักษณะเที่ยวชมจุดสำคัญๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเริ่มต้นที่จุดลานคนเมือง และสิ้นสุดที่สวนรมณีนาถ รวมระยะทาง 5.5 กม. เริ่มต้นปั่นจักรยานเวลา 08.00 น. ส่วนประเภท “แบบกลุ่ม” จะเป็นการปั่นจักรยานในเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งแบ่งจุดการเริ่มต้นปั่นจักรยานออกเป็น 8 จุด เริ่มต้นปั่นจักรยานเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ถ้าไม่ได้รับ SMS หรืออีเมล์แจ้งยืนยันการลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนที่ช่องทางใดได้บ้าง ?

ตอบ : สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ในหน้าเว็บไซต์ โดยเลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน” โดยใส่ข้อมูล “ชื่อผู้ลงทะเบียน” และ “รหัสลงทะเบียน” หรือ “เลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรอื่น ๆ”

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้หรือไม่?

ตอบ : สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และแนะนำให้อยู่ในประเภท “แบบครอบครัว” เนื่องจากเป็นการปั่นจักรยานแบบเชิงท่องเที่ยว ชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ และควรสวมใส่หมวกนิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยด้วย

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ : ประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ วันที่ 19 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.bikeunairak2018.com
 2. เลือกว่าจะ “ปั่นในกรุงเทพฯ” หรือ “ปั่นในจังหวัด” (กรณี “ปั่นในจังหวัด” เปิดรับจำนวนตามแต่ละจังหวัดที่กำหนด สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bikeunairak2018.moi.go.th ส่วนกรณี “ปั่นในกรุงเทพฯ เปิดรับจำนวน 100,00 คนเท่านั้น และทำตามขั้นตอนต่อไป)
 3. เลือกประเภทของการปั่นจักรยาน ประกอบด้วย
 4. เลือกจุด/ขบวนในการปั่นจักรยาน ซึ่งจะมีระยะทางที่แตกต่างกันของแต่ละจุด/ขบวน
  • แบบครอบครัว ( 2-10 คน) สำหรับประชาชนที่มาเป็นครอบครัว โดยแบบนี้จะเน้นปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และมีไกด์นำเที่ยวสถานที่สำคัญต่าง ๆ
  • แบบบุคคล สำหรับประชาชนที่มาคนเดียว
  • แบบกลุ่ม (2–10 คน) สำหรับประชาชนที่มาเป็นกลุ่ม/หมู่คณะ
 5. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน (จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุ จากการเข้าร่วมกิจกรรม)
 6. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก และ “ยืนยัน” การเข้าร่วมกิจกรรม เป็นอันเสร็จสิ้น