การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน


“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
สำหรับประชาชน จำนวน 100,000 คน (เฉพาะปั่นในกรุงเทพฯ)