เกี่ยวกับกิจกรรม
เส้นทางการปั่นจักรยาน (แบบไป-กลับ)

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนสามารถเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ได้ใน 10 เส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนิน รายละเอียด ดังนี้

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง จำนวน 2,600 คน ระยะทาง 39 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : พระลานพระราชวังดุสิต - แยกผ่านฟ้า - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกผ่านพิภพลีลา - แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยก S.A.B. - สะพานพระปกเกล้า - วงเวียนใหญ่ - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - แยกพระประแดง - กลับรถหน้า ซอยสุขสวัสดิ์ 47 - แยกพระประแดง - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า - วงเวียนใหญ่ - สะพานพุทธ - แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยกผ่านพิภพลีลา - แยกผ่านฟ้า - สิ้นสุดที่พระลานพระราชวังดุสิต
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ขบวนปั่นจักรยานลานคนเมือง จำนวน 8,000 คน ระยะทาง 5.5 กม. (เฉพาะลงทะเบียนแบบกลุ่ม "ครอบครัว" เท่านั้น)

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ลานคนเมือง - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกผ่านพิภพลีลา - ถนนหน้าพระธาตุ - ถนนกลางสนามหลวง - ศาลหลักเมือง - ถนนหน้าพระลาน - ถนนมหาราช - ถนนท้ายวัง - แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - ถนนเจริญกรุง - แยกถนนอุณากรรณ - สวนรมณีนาถ – สิ้นสุดที่ลานคนเมือง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ ศาลาว่าการ กทม. ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 • จุดแวะชม : เสาชิงช้า, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ท่าราชวรดิษฐ และสวนสราญรมย์

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 1 จำนวน 10,000 คน ระยะทาง 16.2 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (หน้ากองสลากเก่า) - แยกมิสกวัน - แยกผ่านพิภพลีลา - แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยก S.A.B. - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก - ถนนอิสรภาพ - ถนนท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถนนมหาราช - ถนนหน้าพระธาตุ - ถนนเจ้าฟ้า - ถนนราชดำเนินกลาง - แยกผ่านฟ้า - ถนนนครสวรรค์ - สะพานเทวกรรมรังรักษ์ - สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ขบวนปั่นจักรยานสนามม้านางเลิ้ง 2 จำนวน 12,000 คน ระยะทาง 8.8 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามม้านางเลิ้ง (แยกพาณิชยการ) – แยกผ่านพิภพลีลา - สะพานพระปิ่นเกล้า - แยกอรุณอมรินทร์ - สะพานพระราม 8 – แยกวิสุทธิกษัตริย์ - แยก จปร. - แยกมิสกวัน - สิ้นสุดที่สนามม้านางเลิ้ง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามม้านางเลิ้ง เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ขบวนปั่นจักรยานสนามหลวง จำนวน 20,000 คน ระยะทาง 11 กม.

 • จุดปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่สนามหลวง – แยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน - แยก S.A.B. - สะพานพระปกเกล้า - แยกบ้านแขก - ถนนอิสรภาพ - ถนนท่าดินแดง - สะพานพุทธ - ถนนมหาราช - ถนนหน้าพระธาตุ - สิ้นสุดที่สนามหลวง
 • จุดลงทะเบียนรายงานตัว : ณ สนามหลวงบริเวณสนามหญ้า ตรงข้าม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.
 • เริ่มปั่น : ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ขบวนปั่นจักรยานโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 4,000 คน ระยะทาง 20.6 กม.

ขบวนปั่นจักรยานใต้สะพานตากสิน จำนวน 5,000 คน ระยะทาง 23.2 กม.

ขบวนปั่นจักรยานถนนอินทรพิทักษ์ (ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 24.3 กม.

ขบวนปั่นจักรยานพระประแดงอาเขต จำนวน 15,000 คน ระยะทาง 23.7 กม.

ขบวนปั่นจักรยานโกดังศุภนาวากรุ๊ป (สวนสุขภาพลัดโพธิ์) จำนวน 11,000 คน ระยะทาง 23 กม.

การประกันภัย

    บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายกรมธรรม์ประกันภัยประเภท PA เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ (กลุ่ม) โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรมธรรม์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้

 • ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นนักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ไว้กับคณะผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ร่วมปั่นจักรยาน (ตามรายชื่อ พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่แจ้งให้ทราบ)
 • ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.
 • ขอบเขตความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ภายในวันที่จัดกิจกรรม โดยเกิดขึ้นระหว่างการปั่นจักรยานขณะร่วมกิจกรรม ภายในเส้นทางที่คณะผู้จัดงานกำหนด และต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดจัดงาน ภายในราชอาณาจักรไทย ระหว่างเวลา เริ่มพิธี จนเสร็จพิธี ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมเต็มทุนประกันภัย จำนวน 500,000 บาท/คน
  • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท/คนในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง